Про затвердження Порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг

Аналіз 
регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Веселівської селищної ради „Про затвердження Порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території Веселівської селищної ради”


1. Визначення та аналізування проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Станом на 17.10.2013 в селищі всі об’єкти мають встановлений єдиний режим роботи до 23-00, деякі об’єкти додатково встановлювали режим роботи не пізніше 23-00 год. з них: цілодобовий режим – 1 об’єкт. Мало які об’єкти торгівлі та ресторанного бізнесу мають камері відеоспостереження.  
За інформацією начальника Веселівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області в нічний час на об’єктах торгівлі та громадського харчування селища Веселого з початку року участились випадки скоєння  кримінальних правопорушень (крадіжки, хуліганські дії, грабежі). Одним із методів розкриття вказаних кримінальних правопорушень та затримання осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень, є перегляд відеоспостереження, яке ведеться в закладах або терміновий виклик та прибуття співробітників міліції.
Створення публічного реєстру об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг із зазначеним режимом роботи закладів, дасть змогу мешканцям селища отримувати оперативну інформацію.
 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Проблема щодо організації та регулювання відносин, пов'язаних із погодженням режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки виключно Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено делеговані повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них
Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки жодного регуляторного акта, яким встановлено механізм забезпечення камерами відеоспостереження об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території смть.веселого не існує.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття актів

Впровадження цього регуляторного акта дозволить забезпечити:
- обмеження незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- створення умов для більш якісного контролю за станом громадського порядку на об’єктах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
- зменшення випадків скоєння порушень у нічні години в стані алкогольного сп’яніння;
- забезпечення законних прав мешканців селища на відпочинок;
- вільний доступ мешканців селища до реєстру об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Очікувані результати.


Сфери впливу Вигоди Витрати
Органи влади Зменшення надходження скарг від мешканців смт.Веселого. Зменшення випадків скоєння порушень у нічні години. Оперативне реагування на виклики. Збільшення довіри пересічних громадян до  влади Вартість системи відеоспостереження
Населення Зручний режим роботи, зменшення незручностей для проживання, пов’язаних з цілодобовою роботою об’єктів, забезпечення законних прав мешканців на відпочинок. Захист прав споживачів

5. Визначення цілей державного регулювання

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акта є:
- виконання вимог чинного законодавства стосовно здійснення  органами місцевого самоврядування делегованих повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- профілактика правопорушень, зменшення кількості злочинів на об’єктах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг шляхом встановлення на зазначених підприємствах камер відеоспостереження та «тривожних» кнопок виклику;
- встановлення механізму щодо забезпечення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та об’єктів сфери послуг камерами відеоспостереження та «тривожними» кнопками виклику;
- встановлення чіткого порядку подачі документів при погодженні подовженого або цілодобового режиму роботи;
- уникнення скарг мешканців селища на порушення тиші в нічний час закладами, які працюють з подовженим або цілодобовим режимом роботи;
- захист прав споживачів тощо.

6. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативами запропонованому регуляторному акту можуть бути:
- збереження  існуючого стану. У такому випадку відносини між органами правопорядку та суб’єктами господарювання стосовно погодження режиму роботи у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг залишаються незмінними і підвищується соціальна напруга серед мешканців Веселого в результаті не задоволення їх законних прав на відпочинок;
- внесення змін до чинного законодавства, що регламентує торговельну діяльність, у частині регулювання режиму роботи підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг.
Врегулювання питання шляхом прийняття зазначеного проекту рішення виконкому є, в порівнянні з іншими, більш прийнятним у результаті того, що за рахунок погодження з органами правопорядку режиму роботи можливо досягати оптимально зручного варіанта, як для суб’єкта господарювання, так і для пересічного мешканця.

7. Аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей

Перевагами другого способу є: 
- досягнення мети в коротший строк, з меншими  витратами;
- встановлення чіткої процедури погодження з власником об’єкта зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території смт.Веселого незалежно від форми власності.
У той же час прийняття першого способу буде лише заглиблювати існуючі проблеми і жодним шляхом не сприятиме їх вирішенню.

8. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Веселівської селищної ради „Про затвердження  Порядку погодження режиму роботи об*єктів торгівлі та сфери послуг на території Веселівської селищної ради”

Для досягнення встановленої мети пропонується:

- здійснення комплексу заходів щодо впорядкування в смт.Веселому роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг незалежно від форм власності, шляхом встановлення підприємствам за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи;

- інформування суб’єктів господарювання, що впроваджують діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, про обов’язкове встановлення  виконавчим комітетом Веселівської селищної ради режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (за погодженням з власником);

- обмеження роботи в нічний час літніх майданчиків та об’єктів пересувної торговельної мережі (з 08:00 до 22:00 години);

- погодження із правоохоронними органами режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

9. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнення цілі можливе за умови активної співпраці виконавчого комітету Веселівської селищної ради з Веселівським РВ ГУМВС України в Запорізькій області та суб’єктів підприємницької діяльності.
Прийняття даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з селищного бюджету.
Найбільш ваговими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть:
- зміна чинного законодавства та нормативно-правової бази у даній сфері.
Зазначений чинник має значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Тому, буде запроваджено моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

10. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей, є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави

Затвердити Порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території Веселівської селищної ради забезпечить досягнення зазначених цілей регулювання з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Громадяни взагалі не повинні понести витрати з прийняттям даного регуляторного акта. Суб’єкти господарювання матимуть витрати, пов’язані із встановленням камер відео спостереження та «тривожних» кнопок виклику

11. Обґрунтування, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

 Сфера впливу  Вигоди  Витрати
Селищна рада  - удосконалення чинної нормативної бази з питань функціонування об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг;
- профілактика правопорушень, зменшення кількості злочинів на об’єктах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг шляхом встановлення в зазначених закладах камер відеоспостереження та «тривожних» кнопок виклику;

- створення інформаційної бази діючих об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території Веселівської селищної ради;

- оперативне реагування на заяви мешканців території стосовно скоєних правопорушень та порушень режиму роботи об’єктами торгівлі, сфери послуг,  закладами ресторанного господарства
Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акта
Суб’єкти господарювання -гарантовані та рівні можливості ведення підприємницької діяльності в межах діючого законодавства;
-встановлення прозорої процедури надання документів та узгодження подовженого або цілодобового режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території  Веселівської селищної ради.
Витрата часу щодо підготовки пакета документів для погодження режиму роботи, вартість встановлення систем відео спостереження та кнопок виклику
Населення  - обмеження роботи в нічний час літніх майданчиків та об’єктів пересувної торговельної мережі (з 08:00 до 22:00 години);
- контроль з боку виконавчих органів селищної ради та контролюючих органів щодо дотримання СПД та приватними особами встановленого режиму роботи;

- захист прав громадян
 Наявних витрат не вбачається

12. Можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів виконавчого комітету Веселівської селищної ради, а суб'єкти господарювання, які впроваджують діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, мають впроваджувати і виконувати ці вимоги.

13. Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до необхідності внесення змін до Порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території  Веселівської селищної ради або повного чи часткового їх скасування.

14. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта – постійно, з можливістю внесення змін до нього. Дією регуляторного акта передбачається:
- виконання делегованих виконавчому комітету Веселівської селищної ради Запорізької області повноважень;
- забезпечення законних прав мешканців території  на відпочинок.

15. Визначення показників результативності регуляторного акта.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:
- кількісний показник виданих погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення, в тому числі із подовженим або цілодобовим режимом роботи;
- кількість об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, на яких встановлено камеру відеоспострежеення та «тривожну» кнопку;
- кількість скарг на роботу підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, пов’язаних з режимом роботи, порушенням тиші в нічний час та порушенням правопорядку;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - визначається кількістю осіб, що: 
а) прочитають зазначене рішення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Веселівської селдищної ради .
б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування; 
в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.
Передбачається середній рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта за рахунок:
- розміщення повідомлення про оприлюднення та самого проекту рішення виконавчого ради „Про затвердження  Порядку погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території Веселівської селищної ради” з цим аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Веселівської селищної ради в розділі «Регуляторна політика».

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта використовуватимуться письмові звернення громадян, а також заяви суб’єктів підприємницької стосовно погодження режиму роботи.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності більшістю його положень.
Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Селищний голова
П.М.Кіяшко

 

 


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар