Запрошуємо до обговорення!

Порядок
погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг
на території с.м.т. Веселе, с. Єлізаветівка, с. Ясна Поляна, с. Новоолександрівка

1.Загальні положення

1.1.  Порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території с.м.т. Веселе, с. Єлізаветівка, с. Ясна Поляна, с. Новоолександрівка розроблено відповідно до п.п. 4 п. „б” ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, п. 25 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 року № 313 (зі змінами), п. 7 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 року № 854 (зі змінами), п.п. 1.7 п. 1 Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 року № 291 (зі змінами), п. 19 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 року № 369 (зі змінами), п. 6 Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 року № 218 (зі змінами).

1.2. Даний Порядок визначає процедуру надання документів та погодження  за узгодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, незалежно від форм власності.

1.3. Режим роботи погоджується у випадках:
- відкриття об'єкта;
- зміни суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність в об'єкті;
- зміни спеціалізації об'єкта (зміни виду діяльності);
- зміни існуючого режиму роботи об'єкта.

1.4. Режими роботи, визначені в діючих дозволах на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, дозволах на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, вважаються чинними до закінчення терміну дії дозволів.

1.5. Суб’єкт господарювання, який функціонує як торгівельний чи торгівельно-розважальний центр, отримує Погодження режиму роботи об’єкта торгівлі та сфери послуг (Далі - Погодження) на розміщення всього комплексу (об’єкта). Погодження на розміщення відповідного закладу торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства від орендаря (суборендаря) не вимагається. 
Керівникам підприємств торгівлі,  ресторанного господарства та сфери послуг необхідно забезпечити на об’єктах бізнесу встановлення камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження і «тривожної кнопки».
1.6. Документ про погодження режиму роботи надається суб’єктам господарювання безкоштовно.

2. Терміни та визначення 

Уповноважений орган - виконавчий комітет Веселівської селищної ради .

Погодження режиму роботи об’єкта торгівлі та сфери послуг – документ, що   встановлює зручний для населення режим  роботи  об’єкта незалежно від форми власності.

Об’єкт торгівлі та сфери послуг:

Торгівля: торговий центр (комплекс), оптова база, відділ, магазин (продовольчий, промисловий, змішаний) з кафетерним відділом , кіоск (продовольчий, промисловий, змішаний) з літнім майданчиком, торговий павільйон (промисловий, продовольчий, змішаний), склад-магазин , ветеринарна аптека, ювелірний відділ, аптека, аптечний кіоск, аптечний пункт,  АЗС, газозаправна станція.

Послуги: перукарня, майстерня, зал (комп’ютерний,тренажерний, тощо), пункт, клуб, інтернет-кафе, туалет, тир, культурно-розважальний центр, бюро, туристичний притулок, комплекс або центр (спортивно-оздоровчий, банно-оздоровчий, побутових послуг, тощо), кабінет, сауна, ломбард, лабораторія (фото, кіно),станція технічного обслуговування, автостоянка, автомийка, камера зберігання, консультація (юридична тощо), заклад з надання послуг (оздоровчо-лікувальних,банківських),  центр медичний, пральня,  оздоровчий заклад, котеджі готельного типу,  більярдна зала, салон, готель, ринок, торговельний ряд (майданчик), агентство, ательє, амбулаторія

Заклади громадського харчування: кафе, кафе з літнім майданчиком, кафетерій, закусочна, закусочна з літнім майданчиком, ресторан, буфет, їдальня, шашлична, кав’ярня, піццерія, бар,  бар з літнім майданчиком.

3. Порядок встановлення режиму роботи

3.1. Для погодження режиму роботи суб’єкт господарювання  надає до виконавчого комітету Веселівської селищної ради:

- заява на ім'я керівника уповноваженого органу встановленого зразка з запропонованим  режимом роботи об’єкта;
- копія  виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- копія акта обстеження стану технічної укріпленості об’єкта та обладнання технічними засобами охорони, підписаний представниками Веселівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області, виконавчого комітету Веселівської селищної ради та суб’єктом господарювання щодо встановлення камери відеоспостереження та «тривожної кнопки».
- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно;
- копія договору оренди приміщення (при оренді приміщення);
- у випадках використання приміщення на умовах суборенди - погодження з власником приміщення або будь-який інший договір, передбачений законодавством;
- копія висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи  або експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;    
- копії документів, які підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою (копія договору оренди земельної ділянки або інший документ, що підтверджує оформлення земельної ділянки у встановленому порядку), крім  випадків здійснення підприємницької діяльності у вбудовано-прибудованому приміщенні багатоквартирного житлового фонду;
- копія договору на прибирання та вивіз сміття.

3.2. Розгляд документів щодо погодження режиму роботи об'єктів здійснює виконавчий комітет Веселівської селищної ради.

3.3. Термін дії Погодження:
Режим роботи об’єктів, що розміщенні у стаціонарних приміщеннях  – п’ять років, але не більше терміну дії висновків, договорів оренди (суборенди) приміщень та землі.    
Режим роботи сезонних  стаціонарних об’єктів до 15 жовтня поточного року але не більше терміну дії висновків, договорів оренди (суборенди) приміщень та землі.

3.4. Документ про погодження режиму роботи оформляється у двох примірниках та підписується секретарем виконавчого комітету і завіряється печаткою. Примірники реєструються в спеціальному журналі. Перший примірник передається суб’єкту господарювання, другий зберігається разом із заявою та наданими до заяви документами в уповноваженому органі.

3.5. Термін розгляду комплекту документів не повинен перевищувати 22 робочих днів з моменту надходження документів у повному комплекті. У випадку виявлення обставин, що перешкоджають погодженню режиму роботи об'єкта, уповноважений орган надає обґрунтовану відмову. Після усунення причин, що стали підставою для відмови, суб'єкт господарювання подає документи на повторний розгляд.

3.6. У Погодженні може бути відмовлено з наступних підстав:
- подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;
- встановлені факти у поданих документах, що не відповідають дійсності, або містять недостовірну інформацію;
- визначення цільового використання земельної ділянки у  правовстановлюючому   документі   не   відповідає  її   використанню   щодо 
предмету Погодження;
- наявність заборгованості з оплати за оренду землі.      
      
Відмова уповноваженого органу у Погодженні може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку. 

3.7. У випадку закінчення терміну дії Погодження строк його дії подовжується на підставі наданих документів. 
Для продовження Погодження необхідно не раніше, ніж за 15 днів до закінчення терміну дії Погодження  подати заяву до виконавчого комітету Веселівської селищної ради за встановленою процедурою. До заяви додаються документи, термін дії яких закінчився та оригінал Погодження. 
Подовження терміну дії Погодження оформляється на звороті  бланку Погодження та підписується керівником уповноваженого органу. 

3.8. Погодження режиму роботи об’єкта бізнесу є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання.

3.9. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що до неї додаються.

4. Обов'язки суб'єктів господарювання

4.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний дотримуватися норм чинного законодавства, які регламентують господарську діяльність, у тому числі щодо дотримання тиші та громадського порядку.
4.2. У разі порушення суб'єктом господарювання вимог чинного законодавства, що регламентують господарську діяльність, у т.ч. щодо дотримання тиші та громадського порядку,  уповноважений орган має право прийняти рішення про скасування Погодження.
4.3. Суб'єкт господарювання у письмовій формі повинен не пізніше ніж за 5 днів повідомити виконавчий комітет Веселівської селищної ради у разі:
- припинення господарської діяльності, закриття об'єкта;
- тимчасового призупинення роботи об'єкта з зазначенням терміну та причин.

5.  Контроль за дотриманням встановленого режиму роботи об'єкта торгівлі та сфери послуг

Контроль за дотриманням встановленого режиму роботи  здійснюють  виконавчий комітет Веселівської селищної ради та Веселівський  РВ ГУМВС України в Запорізькій області.Секретар виконавчого комітету
Веселівської селищної ради
В. Д. Грибко
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар