Згідно зі статтею 15 пункту 1.3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати перелік та умови отримання послуг.

Перелік адміністративних послуг, що надаються міською радою

№ з/п Назва послуги (власні повноваження) Якими законодавчими та нормативно-правовими актами передбачено надання та визначений порядок надання послуги Перелік документів, необхідних для вирішення питання про надання послуги Термін розгляду питання щодо надання послуги Послуга є платною, чи надається безоплатно Результат надання послуги (прийняття рішення, видача дозволу, свідоцтва тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Надання гірничих відводів для розробки корисних копалин місцевого значення Ст. 17 Кодексу України про надра, 
Положення про порядок надання гірничих відводів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 р. № 59
Заява, копія ліцензії, проект гірничого відводу 30 днів Послуга надається безоплатно Прийняття рішення, видача акту гірничого відводу
2 Затвердження квот на видобуток корисних копалин місцевого значення Ст. 52 Кодексу України про надра,
Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.94 р. № 862
Заява, копія ліцензії, техніко-економічні розрахунки Один місяць Послуга надається безоплатно Прийняття рішення
3 Погодження заяви про надання спеціального дозволу на користування ділянками надр загально державного значення без аукціону Ст. 9 Кодексу України про надра,
Порядок надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 608
Заява, копії документів, які подаються до Міністерства природи Один місяць Послуга надається безоплатно Прийняття рішення