Рішення шостої сесії сьомого скликання від 28.01.2016 р. (частина 3)

Продовження

Додаток № 1
до рішення сесії 
Веселівської селищної ради
від «28» січня 2016 року №10


2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі його частка.
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, а також організацій, створених
ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
 відповідного
державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження
та безумовного (обов’язкового) відселення,
 визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним
станом, визнана такою згідно з рішенням 
сільської, селищної, міської ради або ради
об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування,
 та особам з їх числа, визнаним такими
відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але
 не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання
малого та середнього бізнесу, що провадять
 свою діяльність в малих архітектурних

формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових
підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських
організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути
(положення) яких зареєстровано у встановленому 
законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної
діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність
 засновані такими релігійними
організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів
нерухомості, в яких
 здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми
власності та джерел фінансування, що використовуються 
для надання освітніх послуг.
3. База оподаткування 
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості,
в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх
часток, які перебувають у власності фізичних осіб,
 обчислюється контролюючим
органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
що безоплатно надаються
 органами державної реєстрації прав на нерухоме майно
та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів
 на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності юридичних осіб,
 обчислюється такими особами самостійно
виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що
підтверджують право власності на такий об’єкт.
4. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності фізичної особи - платника 
податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного
перебування у власності платника податку 
квартири/квартир та житлового будинку/будинків,
у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
4.2. Встановити наступні пільги з податку, що сплачується з об’єктів житлової нерухомості:
 - 100 % за об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності пенсіонерів за віком;
 - 100 % за об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності інвалідів першої та
другої групи;
 - 100 % за об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
 учасників АТО,  ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості,
для фізичних осіб не надаються на:
об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, 
затвердженої рішенням органів місцевого
самоврядування;
 об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються 
у підприємницькій діяльності).
 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості,
встановлюються в залежності від майна, яке
 є об’єктом оподаткування.
 Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного
контролюючого органу за місцезнаходженням 
об’єкта житлової нерухомості відомості
стосовно пільг, наданих ними відповідно до цього підпункту.
    
5. Ставка податку 
5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюються у розмірі:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 0,1 % відсотків розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 0,3 % відсотків
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток
(у разі одночасного перебування у власності платника податку
 квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),
- 0,5% відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 
у відсотках
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування, а саме:
а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари,
табори для відпочинку – 1 %;
б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративні будівлі,
адміністративно - побутові будівлі, будівлі для конторських
 та адміністративних цілей – 0, 5 %;
в) будівлі торгівельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки,
павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування
 автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі
й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування – 0,5 %;
г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0,3 %;
д) будівлі промислові та склади – 0,3 %;
е) для господарських (присадибні) будівель – допоміжні (нежитлові) приміщення,
до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні бойлерні, трансформаторні
підстанції тощо – 0 %;
  

Секретар селищної радиР. О. Стогній

           
Рішення № 11

  

Про уточнення планових
показників бюджету на 2016 рік.     

Керуючись  п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України,  ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Веселівська селищна рада 
Вирішила:

          1.Здійснити  перерозподіл видатків   по КТКВ 100203  "Благоустрій міст, сіл, селищ",  
шляхом здійснення уточнення планових показників  селищного  бюджету  на 2016 рік  в частині 
направлення коштів спеціального фонду загальною  сумою 199,0 тис. грн.  на придбання :
- мотокос 8 шт.  на суму 22,4 тис.грн.;
- мотобур 1 шт.  на суму 5,5 тис.грн.;
- бетономішалка 1 шт.  на суму 19,0 тис.грн.;
- автомобіль " Ланос" на суму 152,1 тис.грн. 

          2. Контроль покласти на Веселівського селищного голову. 


Селищний голова                                                                 П.М.Кіяшко

Рішення № 12
Про нагородження медаллю 
«За розвиток та розбудову смт Веселе»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно
 до рішення 25 сесії 4 скликання від 25.05.2005 р №3 «Про затвердження Положення про медаль
 «За розвиток та розбудову смт Веселого »,  з нагоди 60-ти річчя від дня народження та  вагомий
 внесок в  розвиток і розбудову смт Веселе,  селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1.Нагородити Кіяшка Петра Миколайовича, селищного голову Веселівської селищної
 територіальної громади медаллю «За розвиток та розбудову смт Веселе».

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами селищної 
ради Грибко В.Д.

Секретар      ради                                                       Р.О.Стогній     


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар