Рішення шостої сесії сьомого скликання від 28.01.2016 р. (частина 1)

Рішення  шостої  сесії  сьомого скликання
від  28.01.2016 р.           

Рішення           № 1

Про затвердження повноважень старост 
Веселівської селищної територіальної громади

Заслухавши інформацію голови Веселівської селищної виборчої комісії 
Прийменко Т.М. про результати перших виборів старост в селах Новоолександрівка, Білоріцьке, Широке, Озерне 
Веселівської селищної територіальної громади, що відбулися 24 січня 2016 року та керуючись ст 25 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Веселівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:
1. Визнати повноваження старост Веселівської селищної територіальної громади:
1.1. Барчак Олега Леонідовича - староста с Новоолександрівка;
1.2. Деркач Віталія Анатолійовича -староста с Білоріцьке;
1.3. Єрещенко Ларису Вікторівну -староста с.Широке;
1.4. Сєчина Олександра Олександровича - староста с Озерне.
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Веселівського селищного голову. 

Селищний  голова                                                           П.М.Кіяшко

Рішення           № 2


Про затвердження розпорядження
селищного голови 
    Керуючись п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
    1. Затвердити розпорядження селищного голови від 23.12.2015 року №117.
    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови з питань ЖКГ Бабарика С.А.
   Селищний голова П.М. Кіяшко         РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №117

Про надання дозволу на
використання коштів 
                
             У зв'язку із необхідністю належного забезпечення населення послугами
з водопостачання, зокрема в питанні дотриманні споживачами питної води законодавства
у сфері держстандартизації,  керуючись ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» :
1.Дозволити Комунальному підприємству «ВРВКГ «Райводоканал»  з коштів виділених з
місцевого бюджету селищної ради на співфінансування будівництва водопроводу мікрорайону
«Степовий» по коду бюджетної класифікації «Капітальні трансферти підприємства», направити
144 000,00 (сто сорок чотири тисячі грн.. 00 коп.) грн. на придбання Установки повір очної
проливної УВЛ 15/25.
2. Контроль за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів  Бабарика С. А.. 

Селищний  голова                      П. М. Кіяшко  

Проект вносить заступник 
селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів                                            С. А. Бабарик
 Рішення           № 3

Про затвердження актів прийому-передачі 
майна закладів культури 

   
        Розглянувши акти прийому-передачі майна переданого відповідно до Рішення №5 четвертої сесії
Веселівської районної ради сьомого скликання «Про передачу у комунальну власність Веселівської селищної
територіальної громади загальноосвітніх закладів, закладів охорони здоров’я, закладів культури та майна»
від 27.12.2015р.
Керуючись ст. 25, 26,  частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
Веселівської селищної   ради.
 ВИРІШИЛА:
1. Затвердити акти приймання-передачі із спільної власності територіальної громади сіл, селища Веселівського
району до комунальної 
власності Веселівської селищної територіальної громади майна закладів культури згідно
додатку № 1 (додається).
2. Надати право голові Веселівської селищної ради на підписання вищезазначених актів прийому-передачі.
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію селищної ради з питань розвитку
інфраструктури, комунальної
 власності, житлово-комунального господарства та благоустрою території селища.


 Селищний голова П.М. Кіяшко


Додаток 1 
до рішення Веселівської
селищної  територіальної  громади
№ 3 __від  28.01.2016 р.

1.1. Цілісний майновий комплекс з майном районного будинку культури (72202, с.м.т. Веселе, вул. Леніна, 150а)

1.2. Адміністративна будівля відділу культури і туризму райдержадміністрації (72202, с.м.т. Веселе, вул. Леніна, 115)
1.3. Веселівська дитяча музична школа (72202, с.м.т. Веселе, вул. Леніна, 142)

1.4. Майно Білорецької с. бібліотеки (72252, с. Білоріцьке, вул. Котовського, 31)

1.5. Майно Озернівської с. бібліотеки (72254, с. Озерне, вул. 40 років Перемоги, 40)

1.6. Майно Широківської с. бібліотеки (72250, с. Широке, вул. Комсомольська, 43)
1.7. Майно Н-Олександрівської с. бібліотеки (72205, с. Новоолександрівка, вул. Леніна, 49)
1.8. Майно Єлизаветівської с. бібліотеки (72206, с. Єлизаветівка, вул. Комсомольська, 51)

1.9. Майно районної центральної бібліотеки (72202, с.м.т. Веселе, вул. Леніна, 140)    

 Секретар ради                                                                             Р.О. Стогній

                                                            

Рішення           № 4


Про затвердження Статуту КУ 
«Культурно-мистецький центр 
Веселівської селищної ради»

Керуючись ч.1 ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Веселівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут  КУ «Культурно-мистецький центр Веселівської селищної ради» (додається)

2. Тимчасово виконуючому обов’язки начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету селищної
ради здійснити 
реєстрацію комунальної установи відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію селищної ради з питань розвитку інфраструктури,
 конунальної власності, житлово- комунального господарства та благоустрою території селища.


Селищний голова                                                         П.М.Кіяшко

                                                         


                                                    СТАТУТ
                                               Комунальної установи
                                            «Культурно - мистецький центр»    
                                             Веселівської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

   1.1.  Комунальна установа «Культурно мистецький центр Веселівської селищної ради» (надалі іменується – КМЦ) 
є культурно-просвітницькою установою, яка проводить просвітницьку діяльність з метою збагачення духовності 
українського народу, задоволення культурних потреб та організації відпочинку населення, що проживає на території
 Веселівської селищної ради, заснований виконавчим комітетом Веселівської селищної ради, є комунальною власністю 
Веселівської обєднаної територіальної громади. Засновник або уповноважений ним орган (виконавчий комітет Веселівської 
селищної ради) здійснює фінансування установи, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні
 комунікації, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
   1.2. Головною метою діяльності КМЦ є сприяння розвитку сучасного мистецтва в смт.  Веселе.
   1.3. Основними завданнями КМЦ є:
* задоволення духовних та естетичних потреб громадян;
* виховання громадянина України;
* реалізація основних завдань державної політики в галузі культурно-просвітницької роботи та організації дозвілля;
* виховання в молоді поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина,
 почуття власної гідності;
* створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку населення;
* організація та проведення культурно-мистецьких заходів;
* підтримка то розвиток виставкової діяльності в селищі та селах  громади;
* задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
* розвиток освітніх програм в галузі сучасного мистецтва (лекції, майстер класи, конференції тощо);
* популяризація творчості місцевих митців;
* налагодження співпраці з іншими подібними Центрами мистецтва в Україні;
* урізноманітнення форм і методів соціокультурної діяльності задля задоволення інформаційних, культурно-мистецьких, 
дозвіллєвих інтересів населення;
* організація культурного обміну в різних галузях сучасного і класичного мистецтва;
* поєднання спадкоємності кращих національних традицій та новаторства в усіх сферах діяльності КМЦ;
* придбання та накопичення художніх творів для створення фонду  КМЦ;
* створення та підтримка сайту КМЦ.
1.4. КМЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», актами Президента
 України, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження Переліку платних послуг,
 які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності”(зі змінами),
 іншими постановами Кабінету Міністрів України, Міністерства культури  України, нормативними документами Запорізької обласної 
ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій
облдержадміністрації,
 власним статутом, рішенням селищної ради та розпорядженням голови ради.
1.5.  Діяльність КМЦ будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських
 і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини 
для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями,
 єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.
1.6. КМЦ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
* реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про культуру»;
* безпечні умови діяльності;
* дотримання державних стандартів надання культурно-мистецьких  послуг;
* дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами та приватними особами, у тому числі зобов'язань за
міжнародними угодами;
* дотримання фінансової дисципліни.
1.7.  Взаємовідносини КМЦ з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством,
договорами, що укладені між ними.
1.8.  КМЦ є юридичною особою, діє на підставі цього статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс,
круглу гербову печатку,
кутовий штамп та інші штампи. Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому
для його реєстрації, після попереднього розгляду на сайті селищної ради.
1.9. Юридична адреса КМЦ: 72202, Запорізька область, Веселівський район,смт. Веселе, вул. Леніна, 150.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КМЦ
  
2.1. КМЦ організовує свою діяльність на засадах загальнодоступності і рівних можливостей для всіх груп населення
в одержанні культурно-мистецьких
 та фізкультурно-спортивних послуг.
2.2. КМЦ має право укладати угоди, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді.
2.3.  КМЦ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством.
2.4.  Перевірку діяльності КМЦ можуть здійснювати органи, які уповноважені на це чинним законодавством, а
також засновник.
2.5.  Документація КМЦ, яка регламентує організацію роботи, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством
культури  України.
2.6.  КМЦ подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.
2.7.  Діяльність КМЦ є вільною від втручання політичних партій, громадських та релігійних організацій,
але здійснюється на умовах доброзичливості до них.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КМЦ

3.1.  З метою гуманізації та інформатизації суспільства, відродження національної культури суверенної демократичної
держави України і соціально-культурного
 розвитку Веселівської селищної громади, Культурно- мистецький центр:
* є інформаційною, культурною та освітньою установою;
* розробляє плани, цільові комплексні програми і рекомендації з питань розвитку сучасного мистецтва;
* проводить фестивалі, конкурси, огляди, організовує виставки образотворчого мистецтва,  фотомистецтва;
* здійснює громадську діяльність, подає на розгляд ради подання перелік платних послуг згідно вимог чинного законодавства;
* аналізує стан культурно-мистецького обслуговування населення громади, а також бере участь бере участь
у форумах, конференціях, симпозіумах,
 семінарах, виставках, ярмарках. 
* здійснює охорону історико-культурної спадщини громади;
* здійснює естетичне виховання дітей у школах естетичного виховання;
* підтримує проведення міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних форумів, конференцій, симпозіумів, семінарів,
кіл, виставок, конкурсів тощо.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА КМЦ
4.1.  КМЦ своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на якісне культурно-мистецьке обслуговування.
4.2.  КМЦ зобов'язаний звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та громадою один раз на рік.
4.3. Основні культурно-мистецькі послуги надаються КМЦ безкоштовно.
4.4.  КМЦ має право:
* користуватися пільгами, що передбачені чинним законодавством;
* визначати форми і засоби організації культурно-мистецьких послуг;
* організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування кадрів;
* створювати структурні підрозділи (за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом), формувати
штатний розпис,  подавати 
подання на сесію ради щодо матеріального заохочення в межах власного кошторису;
* запрошувати на роботу спеціалістів (за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом)
на договірних (контрактних) умовах;
* мати в управлінні майно згідно з чинним законодавством та власним статутом;
* отримувати кошти від надання платних послуг; 
* самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської діяльності (відповідно до статуту);
* розвивати власну матеріальну базу;
* здійснювати у встановленому порядку співробітництво з іншими установами і організаціями,   брати участь
у реалізації державних і регіональних
 програм у межах своєї компетенції;
* здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить чинному законодавству.
4.5. КМЦ має право на захист створених нею баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

5. УПРАВЛІННЯ КМЦ

5.1. Керівництво КМЦ здійснює директор (далі -директор), яким може бути тільки громадянин України, стаж роботи якого
в установах культури
 має бути не менше як три роки, а також відповідна освіта в галузі «культура». Кандидатура
директора КМЦ розглядається та призначається на
 сесії селищної ради за відповідним поданням голови ради.
5.2. Директор  КМЦ призначається і звільняється селищним головою на контрактній основі (строковий трудовий договір)
відповідно до чинного 
 законодавства.
5.3. Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом, забезпечує працюючих роботою, організує
виробничо-господарську, 
соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань закладу, передбачених
законодавством, статутом закладу та цим контрактом. 
5.4. Директор зобов’язується забезпечити ефективне використання комунального майна. 
5.5. Директор зобов’язується забезпечувати своєчасну сплату і повне  внесення платежів до бюджету, включаючи
внески до Пенсійного 
фонду та недопущення заборгованості із заробітної плати, а також виконання заходів щодо
нормування праці. 
5.6. Директор щорічно, до 20 січня подає на затвердження виконавчого комітету проект плану роботи центру на
поточний рік в порядку та
 за формою, що визначаються виконавчим комітетом селищної ради ради. Керівником щорічно
подається звіт про виконання плану за попередній рік. 
5.7.Директор несе персональну відповідальність за виконання затвердженого плану. 
5.8.Директор приймає на роботу працівників закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням голови ради. 
5.9.Під час прийняття на роботу працівників, при визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку. Директор
керується трудовим законодавством
з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу,
генеральною та галузевими угодами і фінансовими можливостями закладу. 
5.10. Директор КМЦ
* здійснює оперативне керівництво КМЦ, забезпечує його високоефективну діяльність, розробку та виконання виробничо-творчих
і фінансових планів,
 що направлені на формування та забезпечення потреб населення у культурно-мистецьких послугах,
соціальний розвиток колективу;
* діє від імені КМЦ, представляє його інтереси в підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності,
громадських організаціях та судах;
* користується правом розпорядження коштами;
* в межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників і
контролює їх виконання;
* визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки)
працівників;
* вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
* забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за КМЦ майна;
* вживає заходів щодо забезпечення КМЦ кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників,
створення безпеки і 
сприятливих умов праці;
* вирішує всі питання в межах наданих йому повноважень, доручає виконання окремих організаційно-господарських
функцій іншим посадовим 
особам КМЦ, здійснює керівництво колективом;
* призначає і звільняє працівників та визначає їх функціональні обов’язки відповідно до законодавства України; 
* створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
* забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки,
охорони праці;
* розпоряджається в установленому Законом порядку майном і коштами установи;
* організовує виконання кошторису доходів і видатків КМЦ, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 
* представляє КМЦ в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності КМЦ.
   5.12. Органом громадського самоврядування КМЦ є загальні збори трудового колективу.  

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КМЦ
6.1. Фінансово-господарська діяльність КМЦ провадиться відповідно до законодавства та статуту. Розрахунки з
бюджетними та іншими 
організаціями, здійснення банківських операцій відповідно до встановлених нормативів та
договірних умов здійснюються централізованою
 бухгалтерією КМЦ виконавчого комітету Веселівської селищної ради.
6.2. Оплата праці проводиться за посадовими окладами згідно штатного розпису та трудових угод. Працівники КМЦ мають
право користуватися
 пільгами відповідно до чинного законодавства, колективного договору та статуту. 
6.3. Основним джерелом фінансування КМЦ є:
- кошти  бюджету громади. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці, підготовку та перепідготовку кадрів, придбання
технічних засобів, 
збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання
трудового колективу;
-  кошти від оренди приміщення; які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги
чи добровільних пожертвувань;
- пасивні доходи;
- кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг, перелік яких затверджений
Постановою Кабінету Міністрів
 України від 12.12.2011 року № 1271 "Про затвердження Переліку платних послуг, які
можуть надаватися закладами культури і мистецтв,
 заснованими на державній та комунальній формі власності”(зі змінами);
Бюджетні асигнування на здійснення діяльності КМЦ та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків,
передбачених чинним 
законодавством України, і використовуються виключно на здійснення статутної діяльності.
Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування не підлягає обмеженню, ці кошти не враховуються
при визначенні обсягів 
бюджетного фінансування на наступний рік.
6.4. Доходи КМЦ зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання КМЦ і використовуються
виключно на фінансування 
видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності передбаченої
даним статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.5. Майно КМЦ є власністю територіальної громади  селища, закріплюється за КМЦ на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного 
управління, КМЦ володіє та користується майном згідно з чинним законодавством України.
6.6. Розширення, оновлення, реконструкція об’єктів виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних
та власних коштів КМЦ за погодженням
 із засновником або уповноваженим ним органом відповідно до кошторису витрат.
6.7. КМЦ має право за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом замовляти проектно-кошторисну
документацію на капітальний ремонт,
 поточний ремонт і реконструкцію.
6.8. КМЦ має право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності,
у тому числі від надання платних
 послуг, і майном, придбаним за рахунок цих коштів.
6.9.  КМЦ є бюджетною неприбутковою організацією і звільняється від оподаткування доходів, отриманих
від надання платних послуг.

 7. СТРУКТУРА  КМЦ
1. Опорний заклад культури – районний будинок культури і дозвілля, адреса:  Директор РБК і Д – директор КМЦ.
2.  Філії опорного закладу:
      Широківський БК –                  художній керівник
                                                          керівник студії
      Авангардівський СК –             художній керівник
      Новоолександрівський СК –   художній керівник

3. Методичний центр   - керівник, заступник директора КМЦ з організації методичної роботи.

4. Веселівська дитяча музична школа – керівник. заступник директора КМЦ з організації естетичного виховання дітей.

5. Районна бібліотека та філії – керівник, заступник директора КМЦ з організації просвітницької діяльності та бібліотечної справи.

6. Централізована бухгалтерія  - головний бухгалтер.
   
8.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КМЦ
   
8.1 Контроль за діяльністю КМЦ здійснює відділ культури і туризму виконавчого апарату Веселівської селищної ради,
голова ради та депутатський корпус зазначеної ради. 
   
9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КМЦ

9.1. Створення, реорганізація та ліквідація КМЦ здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
9.2.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію КМЦ приймає засновник. Реорганізація КМЦ відбувається шляхом злиття,
приєднання, поділу, виділення.
При ліквідації активи КМЦ передаються іншим закладам та установам культури громади або зараховуються до
доходу бюджету.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням
суду - ліквідаційною комісією,
 призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження щодо управління КМЦ.
9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КМЦ, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними,
складає ліквідаційний баланс
 і представляє його засновнику.
9.4. У випадку реорганізації, права та зобов'язання КМЦ переходять до правонаступників відповідно до
чинного законодавства.
9.5. Згідно з чинним законодавством України, КМЦ та його структурні підрозділи приватизації не підлягають.
9.6. Майно КМЦ може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих
 від його реалізації, на розвиток міських закладів культури  громадив порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Рішення           № 5
                                               

Про внесення змін до рішення Веселівської селищної ради 
від 13.01.2016 № 3 «Про затвердження Положення про відділи 
виконавчого комітету Веселівської селищної ради»

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання громад» (зі змінами від 25.12.2015), керуючись ст. 14
 Закону України «Про  співробітництво територіальних громад» та враховуючи Методичні рекомендації Міністерства освіти
 і науки України з розроблення положення про структурний підрозділ освіти від 30.12.2015 3 1/9 -633, Веселівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення в додаток №1 до рішення Веселівської селищної ради від 13.01.2016 № 3 «Про затвердження 
Положення про відділи виконавчого комітету Веселівської селищної ради» та викласти їх в наступній редакції:
1.4. відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Веселівської селищної ради не є юридичною особою;
4.2 посадова інструкція начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради затверджується головою 
селищної ради; посадові інструкції працівників відділу розробляються начальником відділу та затверджуються головою селищної ради;
5.2.7. розробляє та подає на затвердження селищному голові пропозиції та подання щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної 
відповідальності, призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;
6.2. джерелами фінансування відділу є кошти селищного бюджету;
6.3.майно відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради є комунальною власністю Веселівської селищної 
територіальної (об’єднаної ) громади.
2. Виключити з тексту додатку № 1 до рішення Веселівської селищної ради від 13.01.2016 № 3 «Про затвердження Положення про 
відділи виконавчого комітету Веселівської селищної ради» наступні пункти та підпункти: 1.5, 4.2, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.
3. Внести зміни та доповнення в додаток №2 до рішення Веселівської селищної ради від 13.01.2016 № 3 «Про затвердження Положення 
про відділи виконавчого комітету Веселівської селищної ради» та викласти їх в наступній редакції:
1.5. відділ культури і туризму виконавчого комітету селищної ради не є юридичною особою;
5.2 працівники відділу – посадові особи, призначаються на посади та звільняються з них селищним головою за поданням начальника відділу;
6.2.3. начальник відділу подає на затвердження селищному голові положення про структурні підрозділи відділу.
4.  Виключити з тексту додатку № 2 до рішення Веселівської селищної ради від 13.01.2016 № 3 «Про затвердження Положення про
відділи виконавчого комітету Веселівської селищної ради» наступні пункти та підпункти: 1.6, 3.3.7.
5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з гуманітарних питань та срціальної політики Бабаніну І.В.

      Селищний голова                                                       П.М. Кіяшко

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар