П Р О Г Р А М А соціально-економічного та культурного розвитку Веселівської селищної територіальної громади на 2016 рік(частина 2)

1.3 Енергозбереження
     Фактор енергозбереження є одним із визначальних для забезпечення стабільного розвитку. Політика у цій сфері буде спрямована на зниження енергоємності продукції (послуг) в усіх галузях економіки, удосконалення структури кінцевого споживання енергоресурсів.
     
     Основні проблеми:
- недостатність фінансових ресурсів на впровадження енергозберігаючих технологій;
- моральний і фінансових знос мереж, машин, обладнання, що обумовлює високу енергоємність виробництва.
   Основні завдання та заходи на 2016 рік:
   1. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунального господарства.
   2. Заміна в бюджетній сфері  електроламп на енергозберігаючі.


1.4 Транспортно-дорожній комплекс
     Більша частина доріг територіальної громади знаходяться в неякісному стані й потребує ремонту. При обстеженні стану покриття доріг були виявлені наступні недоліки: наявність ям та вибоїн, розколи та тріщини на поверхні, просадження асфальту, бетонного покриття, в яких після дощу постійно накопичується вода, накликають скарги мешканців вулиць.
     Основні завдання та заходи на 2016рік: 
     1. Покращення технічного стану доріг, забезпечення безпечних  умов дорожнього руху.
     2. Проведення  двічі на рік по осьовій розмітки доріг.
     3. Придбання протиожеледочних матеріалів з виконання робіт по посипці доріг.
         
2. Гуманітарна сфера
     
     2.1 Фізична культура та спорт
     Діяльність сфери фізичної культури та спорту спрямовується на створення умов для розвитку фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я населення шляхом залучення їх до систематичних  занять фізичною культурою і спортом.
     
     Основні проблеми:
- невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;
- недостатнє бюджетне фінансування спортивної галузі територіальної громади.

Основні завдання на заходи на 2016 рік:
Основними завданнями розвитку фізичної культури і спорту на 2016 рік є:
- сприяння розвитку дитячого та юнацького спорту шляхом організації та проведення різних видів змагань за місцем мешкання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, допризовної та студентської молоді;
- збереження та подальший розвиток спортивної бази територіальної громади.


№ з/п Найменування заходу Термін виконання Відповідальні особи
1 Закінчити реконструкцію стадіону:
- встановлення флагштоку;
- встановити крісла для VІР-персон;
- підключити електроенергію до будівлі стадіону;
- виготовлення інформаційного щиту;
- обладнання бігової доріжки;
- оформлення наглядної агітації на плитах стадіону;
- зробити полив футбольного поля..

На протягом року Бабарик С.А.

2.2 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основними тенденціями демографічного розвитку територіальної громади є незначне збільшення чисельності населення і його природного приросту, а також старіння населення. Для подолання зазначених тенденцій селищна рада буде сприяти стимулюванню народжуваності, забезпеченню підтримки сімей з дітьми, посиленню соціального захисту материнства і дитинства, стимулюванню сім’єю важливих соціальних функцій.

     Основні проблеми:
- низький рівень загальної культури населення, зокрема школярів та молоді;
- високий рівень захворюваності, поширення тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв в підлітковому середовищі;
- сімейне та жіноче безробіття, зайнятість членів родини;
- безробіття молоді;
- недостатнє змістовне дозвілля.

    Основні завдання та заходи на 2016 рік:
1. Раннє виявлення сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах.
2. Проведення інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на розвиток і функціонування сімейних  форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


3. Безпека життєдіяльності населення
3.1 Охорона навколишнього середовища

Світовий досвід переконливо засвідчує, що для всебічного розвитку цивілізації недостатньо лише економічного зростання. Очевидно, що перехід до економічного зростання повинен відбуватись на фоні впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів,  удосконалення механізму управління та контролю у сфері охорони навколишнього природного  середовища, невиснажливого та раціонального використання водних, земельних і мінеральних ресурсів.

Основні проблеми:
- недосконала система збору, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів;
- необхідність омолодження зеленого фонду.

   Основні завдання та заходи на 2016 рік:
   1. Оформлення права користування на земельні ділянки центрального парку відпочинку  та встановлення відповідних знаків, в зв’язку з тим що даний об’єкт відносить до пам’яток архітектури смт Веселе ( виконавці відділ землевпорядкування, головний бухгалтер).
   2. Покращення стану навколишнього природного середовища шляхом  виконання завдань та заходів Програми охорони навколишнього середовища в Веселівській селищній територіальній громаді.
   3. Інформування населення про стан довкілля та заходи щодо його покращення.
   4. Активізація організації робіт з утримання та догляду за зеленими насадженнями селища та сіл належного контролю у сфері благоустрою.
   5. Реконструкція каналізаційного колектору від ДНС.
   6. Відстеження за підприємствами та підприємцями питання своєчасного укладання договорів на утилізацію  відходів виробництва. 
   7. Інвентаризація та моніторинг зелених насаджень. 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар