П Р О Г Р А М А соціально-економічного та культурного розвитку Веселівської селищної територіальної громади на 2016 рік(частина 1)

ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку 
Веселівської селищної територіальної громади на 2016 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Веселівської селищної територіальної громади на 2016 рік (далі Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах розвитку території громади, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку території громади на 2016 рік, а також комплекс заходів місцевого самоврядування щодо підтримки найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.
     Програма соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади на 2016 рік підготовлена відповідно до Конституції України, Законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", Державної стратегії регіонального розвитку на період 2016 року.   Програма базується на основних показниках прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2016 рік, з урахуванням оцінки реального стану економіки Веселівської селищної територіальної громади на основі аналізу виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради за 2015 рік. Відповідно до оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку Веселівської селищної територіальної громади  у 2015 році. Програмою визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики на 2016 рік, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку територіальної громади з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення територіальної громади.
Основною метою Програми  є   загальне підвищення суспільного добробуту населення.
Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок Державного, обласного та селищного бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, залучених коштів населення, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
     У процесі  виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Веселівською селищною територіальною громадою.
1. Соціальна політика
 1.1 Соціальний захист
У сфері соціального захисту політика спрямовуватиметься на підтримання найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності.
   Основні проблеми:   Стан об’єктів інфраструктури серйозно погіршився через припинення реконструкції, повної заміни мережі водопостачання та водовідведення, постійне зростання цін  на енергоносії, а також незадовільне технічне обслуговування.   Галузь комунального господарства опинилась у замкнутому колі погіршення технічного стану основних фондів.     Низька окупність витрат у поєднанні із збільшенням видатків обмежує можливості комунального підприємництва щодо  капітальних вкладень або належного відновлення основних фондів, що в кінцевому рахунку призводить до подальшого руйнування основних активів і зниження рівня обслуговування населення по безперебійному наданню послуг водопостачання та водовідведення. Типовим формулюванням для  водопостачання буде надання послуги 24 години на добу при належному тиску з мінімальною перервою та відповідною нормативною якістю води.     Сучасний стан об’єктів вуличного освітлення не відповідає вимогам часу та потребам мешканців селища та населених пунктів громади. У системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, що призводить до перевитрат електроенергії або зовсім відсутні. Назріла нагальна потреба у встановленні сучасних світильників та електроламп.  Більша частина доріг комунальної власності селищної територіальної громади знаходиться в поганому стані й потребує ремонту. Нинішні проблеми з дорогами територіальної громади – проблема усіх рівнів влади і як наслідок – проблема усіх мешканців. Дорожнє  покриття зруйноване, шляхова інфраструктура знаходиться у вкрай незадовільному стані. У бюджеті селищної ради  абсолютно недостатньо коштів для повноцінного фінансування  всіх необхідних робіт.В населених пунктах громади проживає велика кількість соціально-незахищених верств населення, які потребують державної допомоги. Відсутня достатня кількость фінансових ресурсів для виплати різних видів матеріальної допомоги.   Недостатнє фінансування соціальних програм.Основні завдання та заходи на 2016 рік:
   Покращення якості і забезпечення питною водою населення селища та сіл територіальної громади та зменшення її втрат.   Розвиток та реконструкція центральної системи водопостачання.     Основним завданням є підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення утримання належного функціонування та збереження  освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання, покращення благоустрою населених пунктів, криміногенної ситуації в нічний час, зменшення травматизму серед населення селища та сіл в умовах поганого стану доріг, поганої видимості  в зв’язку з погодними умовами.     Відновлення, реконструкція та побудова установок зовнішнього електричного освітлення вулиць, пішохідних переходів на забезпечення нормованої величини кількісних і якісних показників вуличного освітлення.     Основним завданням для покращення безпеки і комфортності дорожнього руху є приведення в належний стан покриття доріг, яке зазнало пошкоджень в результаті інтенсивного утворення ямковості. Робота з підприємствами, організаціями всіх форм власності, комерційними структурами, спонсорами щодо залучення коштів для надання грошової та матеріальної допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги та Дня визволення  смт. Веселего від  німецько-фашистських  загарбників. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і проживають на території Веселівської селищної територіальної громади.     Надавати допомогу продуктовими наборами малозабезпеченим громадянам.
 Соціальний захист  та охорона здоров’я 
№ з/п Найменування заходу Термін виконання Відповідальні особи
1 У сфері соціального захисту селищна рада співпрацює з управлінням праці і соціального захисту населення, трудовими колективами, релігійними організаціями, маючи на увазі надання соціальної підтримки всім мешканцям територіальної громади. З цією метою передбачено:
1.1 Соціальний захист вразливих верств населення  Програма селищної ради «Інші видатки на соціальний захист населення». Постійно Чорна І.М.
1.2 Надання ритуальних послуг за рахунок селищного бюджету, пов’язаних з похованням самотніх, непрацюючих громадян, ветеранів війни, Почесних громадян. Постійно Чорна І.М.
1.3 Проведення скоординованих заходів по підтримці дітей із соціально неспроможних сімей з питання надання всебічної допомоги. Постійно Чорна І.М.
1.4 Вживати запобіжні заходи по появі бездомних громадян, маючи на увазі недопущення незаконного відчуження житла та захист майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких непрацюючих громадян. Постійно Чорна І.М.
1.5 Соціальний захист інвалідів війни,  учасників бойових дій, громадян всіх пільгових категорій надання всебічної допомоги. Постійно Чорна І.М.

1.2 Реформування і розвиток житлово-комунального господарства
Житлово-комунальне господарство громади є однією з найважливіших галузей, від стану якого залежить комфорт та безпека проживання громадян. На даний час проблеми цієї сфери вимагають першочергового рішення. З цією метою розроблено та прийнято ряд програм.
Основні проблеми:  - обмеженість  коштів, необхідних для реконструкції та капітального ремонту мереж та споруд;
- нестабільний фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства;
- високий рівень зносу мереж інженерно-технічної інфраструктури територіальної громади та основних фондів комунальних підприємств;
- вдосконалення нормативно-правової бази інституту управителів багатоквартирних будинків (ОСББ);
- необхідність впровадження в освітлення під’їздів та вулиць енергозберігаючими технологіями.
Основні завдання та заходи на 2016 рік:    - Утримання об’єктів соціально-культурного призначення в належний стан (стадіон, парк, сквери, ставок, дитячі майданчики, меморіальні комплекси);
    - Капітальний ремонт добудова та реконструкція водопровідних і каналізаційних мереж селища і сіл;
    - Капітальний ремонт каналізаційно – насосної станції;
    - Реконструкція дренажної системи селища;
    - Реконструкція вуличного освітлення;
    - Реконструкція ОСББ селища;
    - Придбання машин, механізмів, обладнання.
    - Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;
    - Сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
    - Поліпшення технічного стану тротуарів, дворових територій.
    - Створення сприятливих умов для проживання та дозвілля дітей.
    - Забезпечення прозорості у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги.
    - Виконання комплексу заходів з підготовки житлово-комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період
    - Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.
    - Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів.
    - Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.
    - Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.
    - Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.
    - Охорона і раціональне використання земель.
    - Озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-заповідного фонду.
    - Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
    - Розвиток у сфері туризму.
Реконструкція,   ремонт будівель житлового фонду та благоустрій прибудинкових та інших територій Веселівської селищної територіальної громади
Найменування заходу Відповідальні особи Термін виконання
1. Освітлення територій Веселівської селищної територіальної громади
Смт.Веселе: вул.Калініна, Московська, Матросова, Щорса, Миру, Шевченко, Воровського, 40років – Перемоги, Героїв Чорнобиля, Меліораторів, Лучиста, Свердлова,Чекістів,Кутузова,Дзержинського,Б.хмельницького,Радянська,Комсомольська, К.Маркса,Залізнична,Хіміків, пров.Базарний, провулок Чапаєва; придворова територія ОСББ, Пушкіна-Чкалова, Олімпійська, Кірова, Квіткова, Бобрових, Макаренко, Степова, Горького, Пирогова, Г.Сковороди, Заводська, с.Білоріцьке, с.Широке, с.Далеке, с.Новоолександрівка, с.Озерне, с.Ясна Поляна,Єлизаветівка. Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
2. Ямковий ремонт дорожнього полотна та грейдерування
вул.Фрунзе, вул.Чекістів, вул.Комсомольська, вул.Олімпійська, Б.Хмельницького, Дзержинського, Шевченко, Хіміків, Мостова, Горького, Залізнична, Московська, Щорса, Героїв Чорнобиля, м-н «Южний» (Коношка, Шкільна, Робоча, Кубинська, Гагаріна, Поповича, Кутузова, Жовтнева), пров.Чапаєва, пров.Базарний,  вул.Миру, с.Олександрівка, с.Широке, с.Далеке, с.Білоріцьке, с.Озерне, с.Авангард та інші; проводити ямковий (планово-попереджувальний) ремонт доріг згідно маршруту внутріселищного автобуса та інших вулиць селища виходячи із державного фінансування цих робіт. Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
3. Поточний ремонт та улаштування пішохідних доріжок
Розпочати роботи з вул.. Білоріцька, Першотравнева, Пушкіна, Комсомольська, Кірова, Чкалова, Степова, Шевченко, провул.Базарний, Московська, Чапаєва, Миру; Депутат округа/ Бабарик С.А. 2016
4. Встановлення та упорядкування зупинок
Смт.Веселе провести ремонт по маршруту внутріселищного автобуса (вул..: Пушкіна, Чапаєва); с.Озерне – закінчити роботи по існуючим зупинкам та встановити на середині села нову, с.Ясна Поляна – на другій стороні збудувати зупинку та заложити бокові стіни на існуючій, с.Широке - збудувати зупинку в центрі села, с.Далеке, с.Білоріцьке - збудувати зупинку та заложити бокові стіни на існуючій. Розпочати будівництво нової автостанції на площі профспілок. Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
5.Дорожні знаки
Обновити дорожні знаки по вулицях населених пунктів територіальної громади, особливо на перехрестях та біля шкіл,садків Бабарик С.А. 2016
6. Озеленення
Висадка саджанців дерев (в парках, скверах, алеях), квітів - розбивка клумб, квітників; утримання газонів парків та скверів; висадити дерева біля бібліотеки, облаштувати сквер;доповнити центральний парк новими насадженнями з боку пров.Базарний та заводу «СЗМ»;провести ревізію дерев висаджених на території селища та сіл, замінити загиблі;облаштувати сквер по вул..Макаренко(між стадіоном та буд.№8) Депутат округа/ Бабарик С.А. 2016
7.Благоустрій в’їзних стел
Облагородити в’їзні стели з боку м.Мелітополь, м.Дніпрорудне, розпочати будівництво в’їзної стели з боку с.Новоуспенівка, відремонтувати стели при в’їзді в с.Білорецьке та с.Озерне. Розробити макет та розпочати роботи по встановленню стели в с.Широке та с.Н.Олександрівка Депутат округа/ Бабарик С.А. 2016
8. Меморіальні комплекси та архітектурні споруди
Ремонт малих архітектурних форм меморіальних комплексів смт.Веселе,с.Єлизаветівка, с.Новоолександрівка, с.Широке, с.Білоріцьке. Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
9. Дитячі майданчики
Завершення обладнання дитячого майданчика по вул. Першотравнева- Чкалова; розпочати роботи з облаштування територій під дитячі майданчики:смт.Веселе-вул.Пирова (пустир), вул..Кірова, вул..Першотравнева(р-н заводу «СЗМ»), вул..Залізнична, вул..Бобрових; с.Широке(центр села), с.Новоолександрівка, с.Білорецьке, с.Озерне,с. Єлизаветівка Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
10. Благоустрій парків відпочинку, скверів, центрального стадіону
Заміна крісел на центральному стадіоні, провести роботи по освітленню парку, встановити в парку в скверах лавки, перекрити проїзд з боку музичної школи, відновлення дитячої фортеці в центральному парку, провести ремонт фонтану   Депутат округа/ Бабарик С.А. 2016
11.ОСББ
Шевченко, 29 (Замінити вікна в під’їзді); Шевченко, 27 (Зробити ремонт крівлі, відмостки, цоколю); Пушкіна, 7(ремонт даху); Чкалова, 1,3,4,5,9(Провести ремонт крівлі,відремонтувати пороги біля під’їздів,замінити вхідні двері під’їзду,відремонтувати підвальне приміщення); Пирогова, 57(Зробити капітальний ремонт відмостки та частковий ремонт даху.); Московська, 16(Ремонт даху, заміна вікон у під’їздах, ремонт під’їздів); Степова, 1,3,5,8,10,161 км.( Заміна шиферу, балок на виході,зробити ремонт даху, під'їзду); Чкалова1,3,4,5,9,7 (Побудувати ігрові майданчики біля будинків), встановити стилізовану арку (стелу) присвячену дружбі багатоповерхових будинків на степовому мікрорайоні до 7-річчя створення ОСББ пам’ятний знак ОСББ. Голови ОСББ/ Передерій А.М. 2016
12.Благоустрій ставків, водоймищ, колодязів
Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану селищного ставку та водоймищ, знищення комишу на селищному ставку, санітарна очистка прибережних смуг ставків, облік та реконструкція громадських колодязів з питною водою, висадити дерева навколо ставків,відновити колодязь з питною водою смт.Веселе вул..Жовтнева(за конторою), с.Широке, Далеке очистити колодязі та встановити зруби Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
13.Благоустрій цвинтарів
Прибирання та вивіз сміття з території кладовищ  Бабарик С.А. До 01.04
Вирубування дерев та кущів,поховання безрідних,догляд за братськими могилами,покос бур’янів,ремонт туалетів на кладовищах, с.Широке, с.Білорецьке, заміна огорожі кладовищ. Депутат округа,староста/ Бабарик 2016
14.Газифікація
с.Білорецьке, с.Ясна Поляна провести газифікацію сел Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
15. Сміттєзвалища
Ліквідація несанкціонованих смітників смт.Веселе (вул..Чекістів біля пілорами, кладовище №1, цегляний завод,консервний завод, кар’єр біля ПП «Галицький» ), вирішити питання про централізований вивіз сміття по селам, зобов’язати ОСББ огородити баки для сміття, закріпити за підприємствами та організаціями територій з метою наведення належного санітарного стану, утриманням полігону для зберігання та утилізації побутових відходів, зобов’язати мешканців населених пунктів 100% заключити договори на вивіз сміття, розчищення території та вивіз сміття з без господарських присадибних ділянок, перевід земель у комунальну власність, зобов’язати мешканців громади своєчасно косити бур’ян та прибирати сміття на прибудинкових територіях приватного сектору та ОСББ. Депутат округа,староста/ Бабарик С.А. 2016
16. Водопостачання, дренажні системи
Забезпечити цілодобове водопостачання з ВНС№3 шляхом встановлення башт Рожновського загальним об’ємом 400 м3, Вул. Горького, 79-119, вул. Пірогова (забезпечити постійним водопостачанням будинки), запустити водонапірну башту по вул..Чкалова, провести заміну водогону в найбільш проблемних місцях, прочистити свердловину ВНС №14, зобов’язати мешканців населених пунктів 100% встановлення лічильників обліку води на вуличних водогонах, оформити свердловину заводу «СЗМ» та прийняти на баланс водопровідну мережу  вул..Заводська,Будівельна, Г.Сковороди та інш., вчасно проводити аварійні роботи, прийняти до комунальної власності  селищної громади КП «Омєга», розпочати роботи з повірки водяних лічильників, розпочати роботи з очищення централізованої дренажної системи селища, капітальний ремонт добудова та реконструкція водопровідних і каналізаційних мереж селища і сіл, капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції, очищення обхідного каналу, забезпечити цілодобове водопостачання по населеним пунктам громади та підтримувати належний тиск в системі. Придбати та встановити  на шляховому полотні вулиць селища 25 каналізаційних люків. Депутат округа/ Бабарик С.А. 2016
17. ФАПи
Прийняти до комунальної власності  селищної громади ФАПи та сімейні амбулаторії. Провести капітальний ремонт покрівлі та будівлі ФАПів, замінити старі вікна, двері, встановити лавочки  біля ФАПу м-ну «Южний». Стогній Р.О. 2016
18. Школи
Прийняти до комунальної власності  селищної громади школи. ЗОШ №2 завершити утеплення фасаду, завершити будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям  (проект «Спортивний гарт Веселівщини»),Різнопрофільна гімназія провести асфальтування території, огородження, улаштувати тротуарні доріжки, встановити внутрішні тренажери, заміна освітлення на енергозберігаючі,встановити садові лавки, провести озеленення території (газонна трава), завершити облаштування дитячого майданчику,виконати капітальний ремонт покрівлі, ЗОШ №1 провести ремонт покрівлі, модернізація існуючої котельні с. Широке виконати поточний ремонт будівлі та покрівлі, с.Н.Олександрівка  провести ремонт даху, заміна підлоги  в спортивному залі, с.Білорецьке провести ремонт будівлі, заміну опалення з метою зменшення витрат. Стогній Р.О. 2016
19.Будинки культури, клуби
смт.Веселе БК провести внутрішній ремонт, встановити контроль за опаленням з метою зменшення витрат, с. Широке капітальний ремонт будівлі, оснащення опаленням, заміна вікон, дверей, ремонт підлоги в спортивном залі; с.Н.Олександрівка провести ремонт даху, поточний ремонт будівлі, с. Озерне провести капітальний ремонт громадської будівлі. Стогній Р.О. 2016
20. КДНЗ
смт.Веселе КДНЗ «Світлячок» провести модернізацію покрівлі з заміною на шатрову, заасфальтувати двір садка, провести ремонт каналізаційної системи,замінити вікна; КДНЗ «Казка» провести модернізацію покрівлі з заміною на шатрову, провести ремонт каналізаційної системи; КДНЗ «Струмок» ремонт підлоги, замінити вікна, продовжити ремонт покрівлі, заміна каналізації, провести модернізацію системи опалення; КДНЗ «Оленка» встановити котел на альтернативному виді палива, ремонт 4-х павільйонів, ремонт пожежного гідранту, заміна вікон, с. Широке КНДЗ «Вишенька» виконати поточний ремонт д/с (заміна вікон, тротуарних доріжок), спорудити тіньовий  навіс, с.Білорецьке дитячий садок «Орлятко» зробити капітальний ремонт будівлі та даху. Стогній Р.О. 2016
21. Благоустрій ринку
Центральний ринок: подальше проведення реконструкції кіосків ринку, розширення території ринку . створити на базі функціонуючого ринку  - ринок для сільгоспвиробника, малий ринок по вул.Першотравнева: провести реконструкцію ринку,с.Н.Олександрівка провести благоустрій ринку, с.Широке облаштувати майданчик місцевого ринку  (заасфальтувати), Стогній Р.О. 2016Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар