С Т А Т У Т Веселівської селищної територіальної громади (об’єднаної) (частина 4)

Стаття 4.2.4. 
1. З метою здійснення здійснює громадського контролю з питань роботи перевізників усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а також будь-яких вантажів по території громади, стану автостанцій, громадських зупинок, а також доріг на території громади, їх стану, ремонту та фінансування за рішенням Загальних зборів членів територіальної громади утворюється Громадська  транспортна контрольна інспекція (далі: ГТКІ). Її діяльність заміняє собою форми державного контролю на транспорті, передбачені чинним законодавством, вона передбачає вжиття незаборонених законом засобів для здійснення контролю за дотриманням прав членів територіальної громади, виконанням обов’язків перевізниками, припиненням порушень та притягненням винних осіб до відповідальності. Організація, повноваження, порядок роботи та форми реагування ГТКІ визначаються цим Статутом та Положенням про ГТКІ, що затверджується Загальними зборами територіальної громади. 
2. Основними завданнями ГТКІ є: 
- спостереження за якістю послуг перевізника вимогам, що мають відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством та договором на перевезення пасажирів; 
- сприяння забезпеченню безпечних умов перевезення населення; 
- допомога перевізникам та органам державного контролю у виявленні недоліків в організації пасажирських перевезень; 
- перевірка діяльності автотранспортних підприємств та виконання ними умов договорів про перевезення пасажирів; 
- перевірка дотримання водієм визначеного маршруту та розкладу руху громадського транспорту; 
- перевірка відповідності та наявність інформаційних повідомлень у салоні транспортного засобу, у тому числі обов’язкових (розкладу руху транспортного засобу, правил перевезення, телефону гарячої лінії , контактних даних перевізника і водія); 
- перевірка повноти та достовірності інформаційних маршрутних табличок; 
- перевірка загального стану транспортного засобу (чистота салону та зовнішня справність); 
- контроль за наповненістю пільгових місць; 
- контроль за поведінкою водія, дотримання ним етичних норм; 
- наявність і якість озвучення зупинок. 
- перевірка стану автостанцій та автовокзалів, умов, які вони повинні забезпечувати пасажирам відповідно до норм чинного законодавства; 
- моніторинг за дотриманням правил перевезення вантажів та проїзду вантажного транспорту по території Громади; 
- перевірка якості та стану доріг та дорожнього покриття; 
- перевірка дотримання норм, стандартів та технології при проведенні ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорті, стоянок, тощо, та будівництва нових; 
- перевірка фінансування будівництва та ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорті, стоянок тощо; 
- перевірка ефективності використання виділених на вказані вище цілі коштів; 
- звернення до контролюючих органів з питанням перевірки виявлених порушення у межах компетенції відповідного органу; 
інші повноваження для забезпечення реалізації своїх завдань та цілей в межах повноважень, визначених законом та цим Статутом 
3. Свою діяльність ГТКІ здійснює на засадах: 
– публічності та прозорості;
– самоорганізації; 
– невтручання у роботу громадського та іншого транспорту, уникнення шкоди процесу здійснення перевезень; 
– дотримання етичних норм; 
– презумпції невинуватості осіб, що перевіряються; 
– добровільності та безоплатності роботи громадських контролерів; 
– уникнення ситуацій, що можуть призвести до конфлікту інтересів; 
– протоколювання та фото-/відеофіксації виявлених недоліків. 
4. Члени ГТКІ є громадськими контролерами ГТКІ. ГТКІ може залучати і інших осіб як громадських контролерів для ефективного, повного і всебічного здійсненні контролю на транспорті. В своїй діяльності громадський контролер ГТКІ повинен керуватись чинним законодавством, цим Статутом, іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади. 
5. Контроль на транспорті може проводитись як в рамках спеціально організованої кампанії, так і в поточному режимі. Ініціаторами контролю можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, інститути громадянського суспільства, окремі члени територіальної громади. 
6. Для вжиття передбачених законом заходів про всі виявлені порушення ГКТІ повідомляє селищному Голові чи виконкому Веселівської селищної ради безпосередньо або через сільського старосту. 
7. Засідання ГТКІ проводяться один раз на місяць. 
8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ГЕКІ здійснює апарат Веселівської селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

Розділ У. Прикінцеві положення 
1. Статут Територіальної громади прийнято Радою «__» ________ 2015 року. 
2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради. 
3. Статут підлягає реєстрації в реєстраційній службі Веселівського районного управління юстиції Запорізької області та набуває чинності з моменту реєстрації. 


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар