РІШЕННЯ

 УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                               № 1
смт. Веселе


Про підсумки виборів селищного голови
та депутатів Веселівської селищної ради 


Заслухавши інформацію голови Веселівської селищної виборчої комісії Веселівського району Запорізької області Прийменко Т.М. про підсумки та результати виборів Веселівського селищного голови та депутатів Веселівської селищної ради 7 скликання 25 жовтня 2015 року та керуючись ст. 141 Конституції України, Законом України «Про місцеві вибори» та ст. 45, ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :


1. Взяти інформацію Веселівської селищної виборчої комісії Веселівського району Запорізької області про підсумки та результати виборів Веселівського селищного голови та депутатів Веселівської селищної ради 7 скликання 25 жовтня 2015 року до відома. 
Селищний голова                                                                             П. М. Кіяшко                                                    

  

Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній

 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                               № 2
смт. Веселе


Про затвердження Веселівського 
селищного голови


Згідно ст.42 п.1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.15 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та постанови Веселівської селищної виборчої комісії про результати виборів 25 жовтня 2015 року, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити повноваження Веселівського селищного голови – Кіяшка Петра Миколайовича.

2. Взяти до уваги, що відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” Веселівському селищному голові Кіяшку Петру Миколайовичу присвоєно 7 ранг, 4 категорії посадової особи місцевого самоврядування.
Селищний головаП.М.Кіяшко


 

Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній


 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                            № 3
смт. Веселе


Про затвердження повноважень 
депутатів Веселівської селищної 
ради


Заслухавши інформацію голови Веселівської селищної виборчої комісії Прийменко Т.М. про результати виборів депутатів Веселівської селищної ради 7 скликання 25 жовтня 2015 року та керуючись ст. 141 Конституції України, Законом України «Про місцеві вибори» та ст. 45, ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Визнати повноваження депутатів Веселівської селищної ради  по 26 округах:

1.Шалікова Олексія Олеговича – депутата виборчого округу № 1
2.Чупини Володимира Володимировича – депутата виборчого округу № 2
3.Юр’євої Тетяни Миколаївни – депутата виборчого округу № 3
4.Кононенко Лідії Василівни – депутата виборчого округу № 4
5.Козюри Михайла Юрійовича – депутата виборчого округу № 5
6.Колтунова Володимира Володимировича – депутата виборчого округу № 6 
7.Капшай Івана Володимировича – депутата виборчого округу № 7
8.Іванова Андрія Володимировича – депутата виборчого округу № 8
9.Нестеренко Людмили Миколаївни – депутата виборчого округу № 9
10.Акімової Аліни Сергіївни – депутата виборчого округу № 10
11.Міщенко Віталія Миколайовича – депутата виборчого округу № 11
12.Стогній Раїси Олексіївни – депутата виборчого округу № 12
13.Олешка Михайла Полікарповича – депутата виборчого округу № 13
14.Івова Віктора Миколайовича – депутата виборчого округу № 14
15.Карпенкової Анастасії Валеріївни – депутата виборчого округу № 15
16.Акімова Олександра Анатолійовича – депутата виборчого округу № 16
17.Кожевникової Тетяни Іванівни – депутата виборчого округу № 17
18.Ларченко Марка Ігоровича – депутата виборчого округу № 18
19.Сопіної Тетяни Володимирівни – депутата виборчого округу № 19
20.Лапицького Станіслава Михайловича – депутата виборчого округу № 20
21.Крат Олександра Олександровича – депутата виборчого округу № 21
22.Шевчук Тетяни Вікторівни – депутата виборчого округу № 22
23.Гереги Наталії Василівни – депутата виборчого округу № 23
24.Фурси Олександра Євгеновича – депутата виборчого округу № 24
25.Кущ Ірини Вікторівни – депутата виборчого округу № 25
26.Бойка Олексія Петровича – депутата виборчого округу № 26

2. Координацію за роботою депутатів селищної ради покласти на секретаря ради.Селищний головаП.М.Кіяшко 

Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній

 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                             № 4
смт. Веселе


Про обрання секретаря 
селищної радиКеруючись  п. 4 ст. 26, п. 3 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні” та за поданням Веселівського селищного голови Кіяшка П.М., Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати повноваження секретаря Веселівської селищної ради Стогній Раїси Олексіївни, депутата виборчого округу № 12.

2. Взяти до уваги, що відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» секретарю ради присвоєно 10 ранг 5 категорії посадової особи місцевого самоврядування.
Селищний головаП.М.Кіяшко


  
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                             № 5
смт. ВеселеПро регламент роботи Веселівської
cелищної  ради  Запорізької області
VIІ скликання
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити регламент Веселівської селищної ради (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради.


Селищний голова                                  П.М.Кіяшко

 


Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній


 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                           № 6
смт. ВеселеПро   затвердження   Положення 
про постійні комісії Веселівської 
селищної ради
 


Відповідно до ст.ст. 26, 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, для забезпечення належного виконання повноважень селищною радою та її виконавчим комітетом, дотримання попередньої підготовки та розгляду питань здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про постійні комісії Веселівської селищної ради згідно з Додатком до даного рішення.

2.Контроль за дотриманням даного рішення покласти на секретаря ради.

Селищний голова                           П.М.Кіяшко

Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній


Додаток
до рішення сесії селищної ради 
від 13.11.2015 Р.  N 6


ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Веселівської селищної ради

Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра¬їні" та регламенту роботи Веселівської селищної ради на першій сесії нового скликання.
Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підго¬товки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
Обрання постійних комісій.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші  організаційні питання структури ко¬місії вирішуються відповідною комісією.
Протягом строку повноважень рада може утворити нові пос¬тійні комісії, ліквідувати і реорганізувати раніше утворені комі¬сії, вносити зміни до складу комісії, обрання голів комісій. Де¬путат може обратись до складу однієї постійної комісії і має пра¬во ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях постійних комісій ради, до складу яких його обрано.
Депутат зобов'язаний брати участь у роботі засідань постійної комісії ради, до складу якої його обрано.
У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невико¬нання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її орга¬нів селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищ¬ний голова та секретар ради.
Компетенції постійних комісій.
Постійні комісії за дорученням ради або за власною іні¬ціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-еконо¬мічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-куль¬турного будівництва, інші питання,  які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями и співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погод¬ження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність під¬звітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та органі¬зацій, їх філій і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від ке¬рівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.
Організація роботи постійних комісій.
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протокол засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
Постійна комісія для вивчення питань,  розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників-громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Постійні комісії, є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається відповідною радою та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                            № 7
смт. Веселе


Про затвердження постійних комісій,
складу та обрання їх голів

Розглянувши пропозицію Веселівського селищного голови Кіяшка П.М. та депутатів Веселівської селищної ради VIІ скликання, керуючись п.2 ст.26, ст.47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:

1.Створити постійні комісії Веселівської селищної територіальної громади VIІ скликання:
1.1. Комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.
1.2. Комісія з питань соціально-економічного розвитку селища, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.
1.3. Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
1.4. Комісія з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.
1.5. Комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою території селища.

2. Затвердити склад та голів постійних комісії:
2.1. Комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.
1. Юр’єва Тетяна Миколаївна – голова комісії
2. Чупина Володимир Володимирович
3. Кононенко Лідія Василівна
2.2. Комісія з питань соціально-економічного розвитку селища, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.
1. Акімов Олександр Анатолійович – голова комісії
2. Акімова Аліна Сергіївна
3. Олешко Михайло Полікарпович
4. Герега Наталія Василівна
5. Міщенко Віталій Миколайович
6. Сопіна Тетяна Володимирівна
2.3. Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
1.Кущ Ірина Вікторівна – голова комісії
2.Івов Віктор Миколайович
3.Крат Олександр Олександрович
4.Колтунов Володимир Володимирович
5.Капшай Іван Володимирович
2.4. Комісія з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту.
1. Нестеренко Людмила Миколаївна – голова комісії
2. Козюра Михайло Юрійович
3. Іванов Андрій Володимирович
4. Карпенкова Анастасія Валеріївна
5. Шевчук Тетяна Вікторівна
6. Кожевникова Тетяна Іванівна
2.5. Комісія з питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою території селища.
1.Шаліков Олексій Олегович – голова комісії
2.Фурса Олександр Євгенович
3.Лапицький Станіслав Михайлович
4.Бойко Олексій Петрович
5.Ларченко Марк Ігорович

3. Координацію діяльності постійних комісій доручити секретарю селищної ради.Селищний головаП.М.Кіяшко


 

Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній


 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія _сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                            № 8
смт. Веселе


Про  затвердження     заступників 
Веселівського селищного  голови Розглянувши пропозиції Веселівського селищного голови Кіяшка П.М. щодо затвердження на посаду заступника селищного голови та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради та заступника селищного голови, головного бухгалтера, керуючись п.5 ст.42, ст.51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, згідно Європейської хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985 року,  Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Дяченко Олексія Валерійовича на посаду заступника селищного голови.

2.Затвердити Бабарика Сергія Анатолійовича на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради

3.Затвердити Звєгінцеву Світлана Анатоліївну на посаду заступника селищного голови, головного бухгалтера.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому селищної ради.Селищний головаП.М.Кіяшко

Згідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній
 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                             № 9
смт. Веселе


Про затвердження керуючої
справами виконавчого комі-
тету Веселівської селищної 
радиКеруючись статтями 26 та 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 10 та 15 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Веселівська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити на посаду керуючої справами виконавчого комітету Веселівської селищної ради Грибко Валентину Дмитрівну.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Кіяшка П.М.
Селищний голова                                                        П.М.КіяшкоЗгідно з оригіналом 
Секретар селищної ради

______________ Р.О.Стогній


 
УКРАЇНА
ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_Перша сесія  сьомого скликання
РІШЕННЯ
від  13.11.2015 р.                                                           № 10
смт. Веселе


Про затвердження Положення про 
виконавчий  комітет  Веселівської 
селищної ради 


Керуючись ст.ст. 11, 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Веселівська селищна рада 
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про виконавчий комітет Веселівської селищної ради, Веселівського району, Запорізької області (додається).

2.Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету забезпечити дотримання вимог зазначеного Положення.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Бабарика Сергія Анатолійовича.Селищний голова                                                                            П.М.Кіяшко
Затверджено
рішенням І сесії 
Веселівської селищної 
ради  7-ого скликання
від 13.11.2015 № 10 

Положення
про виконавчий комітет Веселівської селищної ради
Веселівського району Запорізької області

Загальні положення.
1.Положення про виконавчий комітет Веселівської селищної ради Веселівського району Запорізької області (далі-Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламенту селищної ради та визначає загальний порядок організації виконавчого комітету Веселівської селищної ради.
2.Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет Веселівської селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради її органів, депутатів, сприяння взаємодії зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Після закінчення повноважень селищної ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
4. Веселівська селищна рада за пропозицією селищного голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету селищної ради. 
5.Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівники відділів, керівники підприємств, інших осіб. До складу виконавчого комітету за посадою входить секретар селищної ради.
До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради. Під час добору кандидатуру до складу виконавчого комітету селищний голова враховує пропозиції постійних комісій селищної ради.
6. Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією селищного голови.
7. Селищна рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.
8. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова. Організацію роботи виконавчого комітету селищної ради забезпечує секретар виконавчого комітету.
9.У разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним обов’язків роботу виконавчого комітету організовує заступник селищного голови.
10. Особи, які входять до складу виконавчого комітету селищної ради, крім тих, хто працює у виконавчих органах селищної ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.
11. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для селищного голови.
12. Виконавчий комітет селищної ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
13.Організація діяльності виконавчого комітету селищної ради визначається статутом територіальної громади, регламентом діяльності селищної ради, цим положенням та регламентом діяльності виконавчого комітету, затвердженим рішенням ради.
14.Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних повноважень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.
15.Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності, відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.
16.Виконавчий комітет селищної ради може бути юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах Державного Казначейства України.
17.Селищна рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради.
Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними селищній раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та селищному голові.
Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються селищною радою.
 Повноваження виконавчого комітету
18.Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями селищної ради, регламентом селищної ради та виконавчого комітету, цим Положенням.
19.Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
Виконавчий комітет ради:
- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
20. Виконавчий комітет забезпечує підготовку сесій ради, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та депутатів ради, розробляє проекти рішень селищної ради.
21.Здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, селищного голови та інших органів місцевого самоврядування.
22. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам селищних рад.
 Нормативно-правові акти виконавчого комітету
23.Виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд селищної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані селищною радою.
24.Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і громадянами.
25.Акти виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 Організація роботи виконавчого комітету
26.Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання скликаються відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
27.Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснюють заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. 
28.Для забезпечення організації роботи виконавчого комітету селищний голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків між селищним головою, секретарем селищної ради, заступником селищного голови та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.
29.Організація контролю та робота з документами у виконкомі селищної ради здійснюється відповідно до Положення про порядок контролю та Інструкції з діловодства, які затверджуються рішенням виконавчого комітету.
30. Крім засідань організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення:
- оперативних нарад селищного голови з заступником з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем селищної ради, апаратом ради, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції селищної ради;
- нарад-семінарів селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря селищної ради, які скликаються ними відповідно до розподілу функціональних обов'язків;
- засідань комісій, інших дорадчих органів, створених виконавчим комітетом для координації дій та організації роботи в тій чи іншій сфері виконання повноважень виконавчого комітету;
- загально-селищних заходів чи зібрань (референдумів, громадських слухань, конференцій, зборів, круглих столів, тощо);
- об'їздів територій, відвідань підприємств, установ і організацій, зустрічей з мешканцями громади, представниками політичних партій та громадських організацій з метою ознайомлення зі станом справ, оцінки соціально-економічної обстановки;
- створення комісій та робочих груп із спеціалістів виконавчого комітету селищної ради з залученням спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, громадських об'єднань, членів територіальної громади для вивчення питань і підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання інших доручень. 
- видання розпоряджень та доручень селищного голови, для виконання своїх функціональних повноважень, а також розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади, організації їх виконання. 
 Планування роботи виконавчого комітету
31. Практична діяльність виконавчого комітету щодо реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством, організовується відповідно до планів роботи, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету.
32. План роботи виконавчого комітету складається на рік  та містить такі розділи: 
- питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету;
- перелік рішень, хід виконання яких розглядається в порядку контролю 
- організаційно-масові заходи
33. Проект плану виконавчого комітету розробляється з урахуванням пропозицій комісій, утворених виконавчим комітетом, членів виконавчого комітету, і подається секретарем виконавчого комітету селищної ради на засідання виконавчого комітету разом з проектом рішення. 
34. План роботи виконавчого комітету готується не пізніше, як за місяць та подається на розгляд виконавчому комітету не пізніше, як за 20 днів до початку планового періоду.
35. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету вносяться рішенням виконавчого комітету. 
36. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює секретар виконавчого комітету.
37. При проведенні нарад, семінарів, конференцій та інших масових заходів розробляються плани їх проведення, які подаються на затвердження селищному голові не пізніше, як за 2 - 5 днів до їх проведення. 
 Порядок проведення засідань виконавчого комітету
38. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться, як правило, у другий четвер кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.
39. Засідання виконавчого комітету є легітимним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. 
Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає - про це повідомляється селищному голові або секретарю виконавчого комітету. 
40. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати селищної та інших рад, керівники комунальних підприємств селища, а також інші запрошені особи.
41. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.
42. Засідання виконавчого комітету оформляється протоколом секретарем виконавчого комітету.
43. Оформлені протоколи не пізніш, як за 10 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис селищному голові.
45. Оригінали протоколів, рішень з додатками зшиваються в справи і зберігаються протягом 5 років у секретаря селищної ради, а потім передаються до архівного відділу Веселівської РДА на постійне зберігання.
46. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Секретар ради                                                                                   Р.О.Стогній
  

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Коментарі:

Залишити коментар