Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста

Веселівська селищна  рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 
/ бухгалтера /.

       Кваліфікаційні вимоги: громадянство України.Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Без вимог до стажу роботи.

      Особи, які бажають взяти участь в конкурсі подають до конкурсної комісії селищної ради такі документи: заяву про участь у конкурсі,в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, заповнену особову картку / форма П-2ДС/ з відповідними додатками , дві фотокартки розміром  /4х6 см/ , копії документів про освіту,підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, декларації про майно,доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою,передбаченою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції”, копія документа, що посвідчує особу, копія військового квитка / для військовослужбовців або військовозобов'язаний/.

     Документи приймаються Веселівською селищною радою протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою : смт.Веселе , вул.Леніна,162.

     Детальніша інформація про умови конкурсу надається за телефоном: 21484

докладніше