Розділ сайту Пункт закону Короткий зміст пункту
Селищна рада ст. 15 п. 1.1 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).
Структура
Місія
План роботи
Виконавчий апарат
Проектна діяльність
Регуляторні акти
Державні кошти
Система обліку ст. 15 п. 1.5 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник.
Графік проведення засідань ст. 15 п. 1.7 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань.
Графік прийому ст. 15 п. 1.9 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку.
Контакти ст. 15 п. 1.11 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень.
Вакансії
Звернення громадян ст. 15 п. 1.8 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи.
Нормативні документи ст. 15 п. 1.2 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати нормативно-правові акти.
Рiшення мiської ради
Звернення громадян ст. 15 п. 1.6 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.
Послуги ст. 15 п. 1.3 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати перелік та умови отримання послуг.
Звіти ст. 15 п. 1.10 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
Інтернет-приймальня ст. 15 п. 1.4 Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.
Аналіз звернень громадян
Вимоги до звернення
Порядок оскарження
Запит на отримання публічної інформації

Згідно зі статтею 15 пункту 1.4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. У ст. 25 передбачається, що у разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Таким чином, громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.Згідно зі статтею 15 пункту 1.4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» існують наступні вимоги до звернень громадян.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Згідно зі статтею 15 пункту 1.4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

Згідно зі статтею 15 пункту 1.4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності.

Шановні відвідувачі!

Мiська рада завжди визнавала найголовнішими принципами своєї діяльності відкритість, прозорість та доступність влади. З метою поглиблення і розвитку цих принципів Мiська рада вирішила зробити ще один крок назустріч громадянам, відкриваючи Інтернет-приймальню. Інтернет-приймальня міськради є новою формою співпраці населення та влади, яка разом з традиційними способами звернення (особистий прийом у керівників міської ради, письмове звернення) надає додаткову можливість отримати консультації та вичерпні відповіді на питання, які цікавлять громадян, висловити свою думку щодо актуальних проблем міста, виступити з ініціативою або пропозицією.

Ваші звернення, які ви адресуєте до Інтернет-приймальні, розташованої на офіційному сайті міської ради, відправляються до загального відділу міської ради, який має одним із своїх функціональних обов’язків роботу зі зверненнями громадян. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» 393/96-вр, остання редакція від 11.06.2009 на підставі 1254-17, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Для полегшення звернення громадян до міської ради, на офіційному сайті міської ради була влаштована Інтернет-приймальня, яка постійно переглядається на наявність нових звернень. Ми гарантуємо, що на всі звернення в найкоротший термін в обов’язковому порядку буде надаватися вичерпна відповідь. Таким чином, якщо у вас виникло побажання або питання до посадових осіб міської ради, ви маєте змогу донести їх адресату безпосередньо через офіційний сайт міської ради у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, скориставшись розділом «Інтернет-приймальня».

Ми дуже вдячні вам за співпрацю! Запрошуємо до нашої Інтернет-приймальні!


Згідно зі статтею 15 пункту 1.3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати перелік та умови отримання послуг.

Перелік адміністративних послуг, що надаються міською радою

№ з/п Назва послуги (власні повноваження) Якими законодавчими та нормативно-правовими актами передбачено надання та визначений порядок надання послуги Перелік документів, необхідних для вирішення питання про надання послуги Термін розгляду питання щодо надання послуги Послуга є платною, чи надається безоплатно Результат надання послуги (прийняття рішення, видача дозволу, свідоцтва тощо)
1 2 3 4 5 6 7
1 Надання гірничих відводів для розробки корисних копалин місцевого значення Ст. 17 Кодексу України про надра, 
Положення про порядок надання гірничих відводів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 р. № 59
Заява, копія ліцензії, проект гірничого відводу 30 днів Послуга надається безоплатно Прийняття рішення, видача акту гірничого відводу
2 Затвердження квот на видобуток корисних копалин місцевого значення Ст. 52 Кодексу України про надра,
Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.94 р. № 862
Заява, копія ліцензії, техніко-економічні розрахунки Один місяць Послуга надається безоплатно Прийняття рішення
3 Погодження заяви про надання спеціального дозволу на користування ділянками надр загально державного значення без аукціону Ст. 9 Кодексу України про надра,
Порядок надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 608
Заява, копії документів, які подаються до Міністерства природи Один місяць Послуга надається безоплатно Прийняття рішення


Згідно зі статтею 15 пункту 1.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.


Витяг із закону України «Про звернення громадян» Стаття 5. Вимоги до звернення.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Згідно зі статтею 15 пункту 1.2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати нормативно-правові акти.

Перша сесія, 20-25 жовтня 2011 року

Друга сесія, 27 грудня 2012 року

Третя сесія, 15 квітня 2013 року

Четверта сесія, 20 липня 2013 року

Пята сесія,11 листопада 2013 року